Norges Råeste bakkeløp er et billøp som har blitt arrangert siden 2012 i Målselv fjellandsby. Det var NAF Harstad med Jan Helge Nilssen i spissen som startet opp å arrangere bakkeløpet  med en visjon om å skape et RÅTT motorsportsevent i Nord – Norge. Fra 2017 har KNA Troms overtatt denne rollen, men fortsatt med Nilssen som primus motor.

I 2016 fikk vi også Norges beste speaker med på laget. Per Chr Håveødegård har vært speaker på over tusen billøp og har et stort kontaktnett innen motorsport i Norden.
Nå jobbes det målrettet med å lage et “rått arrangement” som gir større publikumsinteresse og med flere kjente deltakere. Håveødegård er en betydelig ressurs for å få kjente førere til å stille til start under bakkeløpet.
Vi ser for oss noen spennende år framover hvor arrangementet vokser med stadig økende publikumstall og mange kjente motorsportutøvere som deltar.
Velkommen 18-21 juli 2018.